Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija,
osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog drutva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.

KANCELARIJA PRAVNE
POMOĆI


Kancelarija pravne pomoći
deluje u okviru Odbora za ljudska prava Negotin od 19. decembra 1999 godine.

MREŽA PRAVNE
POMOĆI


Jedan od najvažnijih programa rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima torture, diskriminacije,nasilja u porodici, prava na prigovor savesti, trgovine ljudima.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS registrovana je kao Savez udruženja građana i trenutno, rad Mreže CHRIS je organizovan kroz saradnju 5 kancelarija (u Valjevu, Novom Sadu, Nišu, Negotinu i Novom Pazaru) sa neophodnim tehničkim resursima i ukupno 15 zaposlenih.

pretraži sajt

Videoclipping 2003 godina

Info, 17.jul 03, 4 godine Odbora za ljudska prava Negotin RTK, 17.jul 03, 4 godine Odbora za ljudska prava Negotin STV, 17.jul 03, 4 godine Odbora za ljudska prava Negotin Info, 29.avgust 03, Suncev zrak Info, 08.septembar 03, Auto trke
Info, 09.septembar 03, Auto trke Info, 10.septembar 03, Auto trke Info, 11.septembar 03, Auto trke 10.decembar 03, MC Nis Info, 10.decembar 03, MC Nis
Info,30.decembar 03,LJUDSKA PRAVA SVIMA, Negotin

19300 Negotin, JNA 1A, TC I sprat, lokal 39 i 40, telefon:+381 19 541 955, fax:+381 19 541 956
e-mail:office.negotin@chris-network.org, www.chris-negotin.org


Copyright, Odbor za ljudska prava Negotin